Istegnuti metal

Istegnuti metal je poluproizvod u pločama ili trakama od određenog materijala s otvorima koji su mrežasto spojeni bez pletenja ili zavarivanja. Najvažnija osobina istegnutog metala je njegova velika krutost uz malu težinu. Može se krojiti u razne oblike, a da pri tome ne izgubi na čvrstoći ili se raspe što je prednost u odnosu na druge mrežaste materijale.
Materijal od kojeg se izrađuju mreže može biti čelik, aluminij, bakar, srebro pa čak i trakasti PVC. Primjena istegnutog metala je vrlo široka i koristi se... više >>

Rezultati poslovanja

Obavili smo reviziju priloženih financijskih izvještaja matičnog društva DALEKOVOD d.d. Više na www.dalekovod.com

Usluge

Hladno oblikovani profili

Na našim prešama možemo oblikovati profile raznih dimenzija i oblika ("C" profil, "U" profil, "L" profil itd.) dužine do 3 metra.

Ostalo

Na našim prešama od 25 do 400 tona možemo izrađivati razne proizvode od čelika procesom hladnog oblikovanja. U posebnim slučajevima možemo koristiti i vaš alat... više >>